Çanakkale Özen Mimarlık Ofisi

Mimar Emel Sınmaz ; Uludağ Üniversitesi Mimarlık bölümünden 2006 yılında mezun oldu. Tamamlamış olduğu çok sayıdaki projede, şehir planlama, mimari, iç mimari ve diğer ilgili mühendislik disiplinleriarasındaki koordinasyonu sağlama görevini üstlenmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Kentsel Tasarım bölümünde tez aşamasında çalışmalarını sürdürmektedir.